Thực hiện Luật Viên chức và Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo “Thông tư quy định quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên”.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải dự thảo Thông tư lên Cổng thông tin điện tử của Bộ để các bộ, ban, ngành, UBND tỉnh/thành phố, sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục, đào tạo và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tham gia góp ý, hoàn thiện dự thảo theo quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Góp ý của các tổ chức, cá nhân đề nghị ghi cụ thể “Ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên” và gửi về địa chỉ: Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tòa nhà 8C - 30 Tạ Quang Bửu - Hai Bà Trưng, Hà Nội (chuyên viên phụ trách: Bà Nguyễn Vân Anh,  email:  nvanh@moet.gov.vn. ĐT: 0243.623.0502) trước ngày 22/8/2018.

Trân trọng ./.

Nội dung chi tiết xem trong file gửi kèm./.

Dự thảo Thông tư Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên
Ngày bắt đầu: 22/06/2018 Ngày hết hạn: 22/08/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản
Dự thảo Thông tư Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên
Ngày bắt đầu: 22/06/2018 Ngày hết hạn: 22/08/2018
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản
Không có góp ý dự thảo văn bản