CÁC DỰ THẢO ĐANG LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Trích yếu Góp ý
Dự thảo Chương trình các môn học
Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 và thay thế Quy chế Tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 27/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ngày bắt đầu: 09/02/2018 Ngày hết hạn: 28/02/2018
Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành quy định Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông
Ngày bắt đầu: 05/02/2018 Ngày hết hạn: 05/04/2018
Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày bắt đầu: 02/02/2018 Ngày hết hạn: 20/02/2018
Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
Ngày bắt đầu: 26/01/2018 Ngày hết hạn: 26/02/2018
Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh chính quy trình độ đại học; trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên
Ngày bắt đầu: 16/12/2016
Gửi góp ý
Xin ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về giáo dục hòa nhập người khuyết tật của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Gửi góp ý
Dự thảo Nghị định bổ sung khoản 16 Điều 7 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học
Gửi góp ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Trích yếu Góp ý
Thông tư ban hành Tiêu chí để xác định hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho giáo dục.
Ngày bắt đầu: 25/12/2017 Ngày hết hạn: 25/01/2018
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày bắt đầu: 18/12/2017 Ngày hết hạn: 18/02/2018
Xem góp ý
Nghị định quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên đoạt giải trong các kỳ thi học sinh, sinh viên giỏi quốc gia, quốc tế, kỹ năng nghề quốc gia, quốc tế
Ngày bắt đầu: 13/12/2017 Ngày hết hạn: 13/01/2018
Xem góp ý
Về việc góp ý Thông tư thay thế Thông tư quản lý chương trình KHCN cấp bộ
Ngày bắt đầu: 04/12/2017 Ngày hết hạn: 25/12/2017
Xem góp ý
Thông tư ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thay thế Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân
Ngày bắt đầu: 22/11/2017 Ngày hết hạn: 30/12/2017
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về đào tạo cấp bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ đại học và bằng tốt nghiệp thứ 2 trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên
Ngày bắt đầu: 21/11/2017 Ngày hết hạn: 20/01/2018
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy định về quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày bắt đầu: 20/11/2017 Ngày hết hạn: 20/01/2018
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non
Ngày bắt đầu: 17/11/2017 Ngày hết hạn: 17/01/2018
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học
Ngày bắt đầu: 17/11/2017 Ngày hết hạn: 17/01/2018
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Ngày bắt đầu: 17/11/2017 Ngày hết hạn: 17/01/2018
Xem góp ý