CÁC DỰ THẢO ĐANG LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Trích yếu Góp ý
Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
Ngày bắt đầu: 20/03/2020 Ngày hết hạn: 20/05/2020
Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm và mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm
Ngày bắt đầu: 19/03/2020 Ngày hết hạn: 19/05/2020
Gửi góp ý
Dự thảo Nghị định Quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số
Ngày bắt đầu: 09/03/2020 Ngày hết hạn: 09/05/2020
Gửi góp ý
Dự thảo Nghị định Quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập
Ngày bắt đầu: 07/02/2020 Ngày hết hạn: 07/04/2020
Gửi góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9, khoản 3 Điều 10, điểm b khoản 1 Điều 11, điểm c khoản 1 Điều 17, Điều 18 và đoạn đầu khoản 2 Điều 19 của Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT- BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày bắt đầu: 01/02/2020 Ngày hết hạn: 01/04/2020
Gửi góp ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Trích yếu Góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên
Ngày bắt đầu: 22/01/2020 Ngày hết hạn: 22/03/2020
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
Ngày bắt đầu: 21/01/2020 Ngày hết hạn: 21/02/2020
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018; đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 01/2019/ TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày bắt đầu: 20/01/2020 Ngày hết hạn: 20/03/2020
Xem góp ý
Dự thảo Nghị định Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên sư phạm
Ngày bắt đầu: 17/01/2020 Ngày hết hạn: 17/03/2020
Xem góp ý
Dự thảo Nghị định quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non
Ngày bắt đầu: 14/01/2020 Ngày hết hạn: 14/03/2020
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày bắt đầu: 10/01/2020 Ngày hết hạn: 10/03/2020
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 và Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày bắt đầu: 10/01/2020 Ngày hết hạn: 10/03/2020
Xem góp ý
Dự thảo Nghị định Quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở
Ngày bắt đầu: 09/01/2020 Ngày hết hạn: 09/03/2020
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa các trình độ của giáo dục đại học
Ngày bắt đầu: 06/01/2020 Ngày hết hạn: 06/03/2020
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo hình thức trực tuyến và hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến
Ngày bắt đầu: 06/01/2020 Ngày hết hạn: 06/03/2020
Xem góp ý