CÁC DỰ THẢO ĐANG LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Trích yếu Góp ý
Dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục
Ngày bắt đầu: 27/12/2019 Ngày hết hạn: 27/02/2020
Gửi góp ý