CÁC DỰ THẢO ĐANG LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Trích yếu Góp ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Trích yếu Góp ý
Xin ý kiến góp ý cho dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể
Ngày bắt đầu: 12/04/2017 Ngày hết hạn: 29/04/2017
Xem góp ý
Thông tư Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quy trình cử giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày bắt đầu: 11/08/2017 Ngày hết hạn: 11/10/2017
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa
Ngày bắt đầu: 22/06/2017 Ngày hết hạn: 21/08/2017
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học
Ngày bắt đầu: 31/05/2017 Ngày hết hạn: 30/07/2017
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục
Ngày bắt đầu: 22/05/2017 Ngày hết hạn: 14/07/2017
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
Ngày bắt đầu: 19/04/2017 Ngày hết hạn: 19/06/2017
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
Ngày bắt đầu: 19/04/2017 Ngày hết hạn: 19/06/2017
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
Ngày bắt đầu: 13/04/2017 Ngày hết hạn: 12/06/2017
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình xây dựng chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục phổ thông
Ngày bắt đầu: 03/04/2017 Ngày hết hạn: 02/06/2017
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về việc tổ chức bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
Ngày bắt đầu: 15/03/2017 Ngày hết hạn: 14/05/2017
Xem góp ý