CÁC DỰ THẢO ĐANG LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Trích yếu Góp ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Trích yếu Góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ
Ngày bắt đầu: 24/01/2017 Ngày hết hạn: 23/02/2017
Xem góp ý
Dự thảo Quyết định Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư
Ngày bắt đầu: 20/01/2017 Ngày hết hạn: 20/03/2017
Xem góp ý
Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục trên Cổng thông tin điện tử
Ngày bắt đầu: 18/01/2017 Ngày hết hạn: 19/03/2017
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học
Ngày bắt đầu: 23/12/2016 Ngày hết hạn: 21/02/2017
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh chính quy trình độ đại học; trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên
Ngày bắt đầu: 16/12/2016 Ngày hết hạn: 16/02/2017
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia
Ngày bắt đầu: 29/11/2016 Ngày hết hạn: 01/01/2017
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học
Ngày bắt đầu: 25/11/2016 Ngày hết hạn: 25/01/2017
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường trung học phổ thông
Ngày bắt đầu: 25/11/2016 Ngày hết hạn: 25/01/2017
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn lồng ghép nội dung Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học và trung học cơ sở
Ngày bắt đầu: 25/11/2016 Ngày hết hạn: 25/01/2017
Xem góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng “Khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học”
Ngày bắt đầu: 05/10/2016 Ngày hết hạn: 04/12/2016
Xem góp ý