Kính gửi:  
  - Các sở giáo dục và đào tạo; sở giáo dục - khoa học và công nghệ;
  - Các đại học, học viện, trường đại học;
  - Các trường cao đẳng, trung cấp có đào tạo nhóm ngành giáo viên;
  - Các bộ, ngành liên quan.

Ngày 04/12/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có Công văn số 5480/BGDĐT-QLCL về việc tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 về cơ bản giữ ổn định như năm 2018 với một số điểm điều chỉnh mới như sau:

- Đề thi bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình cấp THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12; đảm bảo ngưỡng cơ bản để xét tốt nghiệp THPT và có độ phân hóa phù hợp để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp làm cơ sở cho tuyển sinh;

- Tăng cường trách nhiệm của cán bộ các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng (gọi chung là trường ĐH, CĐ) trong tổ chức thi và bảo mật đề thi, bài thi;

- Bộ GDĐT trực tiếp chỉ đạo tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm, giao nhiệm vụ cho các trường ĐH chủ trì; đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát của Bộ GDĐT và của các trường ĐH, CĐ đối với chấm bài thi tự luận;

- Tăng tỷ lệ kết quả thi trong xét công nhận tốt nghiệp THPT và tăng tính tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trong tuyển sinh ĐH, CĐ.

Thực hiện nội dung trên, Bộ GDĐT đã dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2018/ TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông làm căn cứ thực hiện một số điều chỉnh trong tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 nói trên.

 Thực hiện quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, Bộ GDĐT đưa dự thảo Thông tư lên Cổng thông tin điện tử của Bộ để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến.

Ý kiến góp ý bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị về Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo số 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội và gửi kèm tệp (file) văn bản về địa chỉ email: nnminh@moet.gov.vn để tổng hợp.

Trân trọng cảm ơn!

Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2018/ TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ngày bắt đầu: 31/01/2019 Ngày hết hạn: 31/03/2019
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Quản lý chất lượng giáo dục
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2018/ TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ngày bắt đầu: 31/01/2019 Ngày hết hạn: 31/03/2019
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực văn bản Quản lý chất lượng giáo dục
Không có góp ý dự thảo văn bản